cs:zadost

Jak požádat o virtuální server

  1. Vyplňte interaktivní formulář (vyžaduje přihlášení).
  2. Specifické žádosti a dotazy k virtuálním serverům můžete směřovat na e-mail cesnet-virtual@cesnet.cz.

Virtualizační platforma je ve stádiu rozvoje a její současné kapacity nejsou nevyčerpatelné. V případě zvýšeného zájmu o tuto službu mají žádosti pro vnitřní potřeby sdružení vyšší prioritu.

Server pro vnitřní potřeby sdružení CESNET

Zaměstnanci CESNET mohou požádat o zřízení virtuálního serveru výše uvedeným postupem. Server musí být používán v souladu s Pravidly využití a musí sloužit vnitřním potřebám sdružení CESNET. Pro kladné vyřízení bude požadován souhlas příslušného vedoucího oddělení CESNET.

Pro podání žádosti o zřízení virtuálního serveru můžete využít interaktivní formulář.

Poslední úprava:: 13.10.2020 22:10