cs:popisvp

Popis virtualizační platformy

Virtualizační platforma CESNET je provozovaná na infrastruktuře VMware vSphere 6.0.

Technické detaily

 • Každý virtuální stroj musí mít nainstalovány VMware Tools (použití open source balíčku open-vm-tools je přípustné).
 • Každý virtuální stroj musí odpovídat na ICMP echo request (ping) zprávy po IPv4 i IPv6 (disponuje-li příslušnými protokoly), přinejmenším z adresních rozsahů sítě CESNET.
 • Virtuální stroje běží v tzv. plné virtualizaci, svůj virtuální stroj tedy můžete libovolně aktualizovat, či přeinstalovat. Vždy je třeba zachovat funkční VMware tools.
 • Má-li správce virtuálního serveru zpřístupněnu možnost výroby snapshotů, není dovoleno zachovávat snapshoty déle než týden.
 • Virtuální stroje jsou denně zálohovány jako celek. Pro kritické aplikace je silně doporučeno další nezavislé zálohování v režii správce virtuálního serveru.
 • Virtualizační platforma jako celek je do internetu připojena sdílenou linkou 2x 10Gbps. Síťový interface každého virtuálního stroje se tváří jako 10Gbps karta, je ale třeba počítat s tím, že nejde o vyhrazenou linku.

Adresování virtuálních serverů

 • Preferují se adresy virtuálních serverů z vyhrazeného rozsahu:
  • 78.128.211.0/24
  • 2001:718:1:1f::/64
  • V této síti se upřednostňuje přidělování adres protokolem DHCP (IPv4) a SLAAC (IPv6 – interface ID odvozeno z MAC adresy virtuálního stroje). Ruční konfigurace IP adres je možná po dohodě.
 • Přidělení více IPv4 nebo IPv6 adres pro jeden virtuální server je možné.
 • Při migraci z fyzického serveru je možné na požádání zachovat stejné IP adresy.
 • Při migraci ze staré OpenVZ platformy se adresy nezachovávají!

Zapojení virtualizační platformy v Praze

Virtualizační platforma Cisco UCS Pražský uzel virtualizační platformy je umístěn v sále CESNETu na Praze 6 v lokalitě Zikova 4 a je tvořen boxem Cisco UCS 5108 mini osazeným 5x blade B200M4 2x e5-2683v3 256GB RAM. Datastore hostují dvě disková pole Dell EqualLogic PS6210 a PS4210 o celkové hrubé kapacitě 38 TB. Vše je redundantně propojené 10Gbps linkami přes dva přepínače Nexus 5672UP. Schéma zapojení znázorňuje přiložený obrázek.

Zálohování

Virtuální servery jsou zálohovány denně, vždy ve večerních hodinách (19:00+). K zálohování je použit SW VMware vSphere Data Protection a záloha probíhá formou snapshotu. Data na disku jsou tedy konzistentní, ale totéž nelze říci o vnitřních službách, zejména databázích. Pokud máte na virtuálním serveru kritická nebo často se měnící data, zajistěte si zálohování těchto dat po vlastní ose ze vnitř virtuálního serveru.

Zálohy jsou uloženy na separátním diskovém volumu, který je dále replikován do druhé lokality a pro jistotu ještě do datových úložišť CESNETu.

Zálohy se dělají denně, ale s postupem času se uchovávají jen vybrané milníky (např. denní zálohy starší než týden se automaticky promazávají a pro obnovu zůstává k dispozici jen jedna záloha v týdnu). Následující tabulka zobrazuje použité scénáře:

Režim Denní záloha Týdenní záloha Měsíční záloha
Standard¹ 7x 4x 0x
Rozšířený režim 14x 5x 6x

¹) Tato varianta je zdarma v rámci ceny virtuálního serveru a zajišťuje dostupnost zálohy jeden měsíc zpětně.

Replikace

Poslední úprava: 08.04.2016 15:15