cs:statistiky

Historické statistiky

Aktuální data


Počet virtuálních serverů


Přiřazené zdroje běžícím virtuálním serverům


Rozložení virtuálních serverů


Využití virtualizační platformy

Berte s rezervou :-) odpovídá dlouhodobému průměru.

Poslední úprava:: 01.03.2023 10:33