cs:contact

Uživatelská podpora

Před odesláním požadavku se prosím přesvědčte, zda není odpověď na váš dotaz na v sekci návody.

Kontakty

Administrativní kontakt sluzby@cesnet.cz Objednání služeb, uzavření smlouvy, řešení administrativních úkonů.
Technický kontakt cesnet-virtual@cesnet.cz Dotazy technického charakteru, náměty, připomínky atp.
Service Desk support@cesnet.cz Monitoring, hlášení o chybách, řešení problémů.

RT systém

Veškerá korespondence došlá na výše uvedené adresy je zaznamenána v RT (Request Tracker) systému, který vytvoří tzv. lístek a přidělí mu jednací číslo.

O vytvoření lístku je e-mailem zpětně informován autor původního e-mailu i všichni administrátoři virtualizační platformy. Jednací číslo lístku se objevuje v předmětu (subject) všech e-mailů týkajících se daného lístku, např. [CESNET #12345]. Podle tohoto jednacího čísla jsou veškeré e-maily zařazovány k příslušnému lístku. Pokud tedy odpovídáte na doplňující dotazy v rámci jednoho požadavku, zachovejte prosím tuto identifikaci lístku v předmětu e-mailu.

Po vyřešení lístku je lístek uzavřen, o čemž je původní autor lístku informován e-mailem. Jakákoliv odpověď lístek znovu otevře.

Tým správců virtualizační platformy CESNET

O dohled a vývoj virtualizační platformy odpovídá:

  • Tomáš Stibor
  • Petr Havlíček
  • Martin Pustka
  • Pavel Kislinger
Poslední úprava:: 08.03.2017 11:33