cs:zadost_formular_mailtemplate2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:zadost_formular_mailtemplate2 [26.06.2020 16:18] (aktuální)
Tomas Stibor vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Mail template page======
  
 +<code html>
 +<​h3>​Žádost o zřízení virtuálního serveru.</​h3>​
 +<br>
 +
 +<​b>​Varianta:</​b>​ @@Varianta serveru@@<​br>​
 +- PocetCPU: @@Počet CPU|@@<​br>​
 +- RAM: @@Velikost RAM [GB]|@@<​br>​
 +- HDD: @@Velikost disku [GB]|@@<​br>​
 +<br>
 +<​b>​Technický kontakt na správce</​b><​br>​
 +- Jméno: @@Jméno@@<​br>​
 +- E-Mail: @@E-Mail správce@@<​br>​
 +- Telefon: @@Tel. číslo|@@<​br>​
 +<br>
 +<​b>​Konfigurace virtuálního serveru</​b><​br>​
 +- Hostname: @@Hostname@@<​br>​
 +- <​b>​IP:</​b>​ @@IP adresy@@<​br>​
 +  - Vlastní IP/​maska/​GW:​ @@IP/​maska/​GW|@@<​br>​
 +  - VLAN ID: @@VLAN ID|@@<​br>​
 +  - Odůvodnění:​ @@Odůvodnění specifické IP adresy.|@@<​br>​
 +- <​b>​OS:</​b>​ @@Operační systém@@<​br>​
 +  - SSH key: @@SSH klíč|@@@@SSH klíč |@@@@SSH klíč ​ |@@@@SSH klíč ​  ​|@@@@SSH klíč ​   |@@@@SSH klíč ​    ​|@@@@SSH klíč ​     |@@@@SSH klíč ​      ​|@@@@SSH klíč ​       |@@@@SSH klíč ​        ​|@@<​br>​
 +  - VlastníOS: @@Specifikujte požadovaný operační systém. Ideálne vložte link ke stažení instalačních souborů.|@@<​br>​
 +  - Licence Windows: @@Požaduji licence Windows Serveru?​|Ne@@<​br>​
 +  - Heslo pro Windows: @@Heslo pro první přihlášení (při prvním přihlášení bude vynucena jeho změna)|@@<​br>​
 +- <​b>​Lokalita:</​b>​ @@Pro běh virtuálního serveru preferuji datacentrum@@<​br>​
 +<br>
 +
 +<​b>​Popis služby</​b><​br>​
 +- Popis služby: @@Stručný popis služby hostované na serveru@@<​br>​
 +- Klasifikace služby: @@Klasifikace hostované služby@@<​br>​
 +- Klasifikace dostupnosti:​ @@Klasifikace dostupnosti@@<​br>​
 +- Disaster recovery: @@Disaster recovery@@<​br>​
 +<br>
 +<​b>​Organizace a vlastník</​b><​br>​
 +- Vlastník virtuálního serveru: @@Vlastník virtuálního serveru@@<​br>​
 +- Oddělení CESNETu: @@Oddělení provozující virtuální server|Externi@@<​br>​
 +- <​b>​Externí vlastník</​b>​ (Administrativní kontakt)<​br>​
 +  - Název organizace: @@Název a adresa organizace|@@<​br>​
 +  - Jméno: @@Jméno (administrativní kontakt)|@@<​br>​
 +  - Telefon: @@Telefonní číslo (administrativní kontakt)|@@<​br>​
 +  - E-Mail: @@E-Mail (administrativní kontakt)|@@<​br>​
 +  - Termín zahájení služby: @@Termín zahájení služby|@@<​br>​
 +<br>
 +Poznámky: @@Další poznámky/​požadavky či doplňkové služby|@@<​br>​
 +<br>
 +<​b>​Souhlas s pravidly užívání:​ @@Souhlasím s Pravidly užívání služby virtualizační platformy?​@@</​b><​br>​
 +Interní čítač požadavků:​ @@PořadíŽádosti@@<​br>​
 +<br>
 +HTML Template
 +
 +</​code>​
 +
 +
 +<code text>
 +Žádost o zřízení virtuálního serveru.
 +=====================================
 +
 +Varianta: @@Varianta serveru@@
 +- PocetCPU: @@Počet CPU|@@
 +- RAM: @@Velikost RAM [GB]|@@
 +- HDD: @@Velikost disku [GB]|@@
 +
 +Technický kontakt na správce.
 +- Jméno: @@Jméno@@
 +- E-Mail: @@E-Mail správce@@
 +- Telefon: @@Tel. číslo|@@
 +
 +
 +Konfigurace virtuálního serveru
 +-------------------------------
 +- Hostname: @@Hostname@@
 +- IP: @@IP adresy@@
 +  - Vlastní IP/​maska/​GW:​ @@IP/​maska/​GW|@@
 +  - VLAN ID: @@VLAN ID|@@
 +  - Odůvodnění:​ @@Odůvodnění specifické IP adresy.|@@
 +- OS: @@Operační systém@@
 +  - SSH key: @@SSH klíč|@@@@SSH klíč |@@@@SSH klíč ​ |@@@@SSH klíč ​  ​|@@@@SSH klíč ​   |@@@@SSH klíč ​    ​|@@@@SSH klíč ​     |@@@@SSH klíč ​      ​|@@@@SSH klíč ​       |@@@@SSH klíč ​        |@@
 +  - VlastníOS: @@Specifikujte požadovaný operační systém. Ideálne vložte link ke stažení instalačních souborů.|@@
 +  - Licence Windows: @@Požaduji licence Windows Serveru?​|Ne@@
 +  - Heslo pro Windows: @@Heslo pro první přihlášení (při prvním přihlášení bude vynucena jeho změna)|@@
 +- Lokalita: @@Pro běh virtuálního serveru preferuji datacentrum@@
 +
 +
 +Popis služby
 +------------
 +- Popis služby: @@Stručný popis služby hostované na serveru@@
 +- Klasifikace služby: @@Klasifikace hostované služby@@
 +- Klasifikace dostupnosti:​ @@Klasifikace dostupnosti@@
 +- Disaster recovery: @@Disaster recovery@@
 +
 +Organizace a vlastník
 +---------------------
 +- Vlastník virtuálního serveru: @@Vlastník virtuálního serveru@@
 +- Oddělení CESNETu: @@Oddělení provozující virtuální server|Externi@@
 +- Externí vlastník (Administrativní kontakt):
 +  - Název organizace: @@Název a adresa organizace|@@
 +  - Jméno: @@Jméno (administrativní kontakt)|@@
 +  - Telefon: @@Telefonní číslo (administrativní kontakt)|@@
 +  - E-Mail: @@E-Mail (administrativní kontakt)|@@
 +  - Termín zahájení služby: @@Termín zahájení služby|@@
 +
 +Poznámky: @@Další poznámky/​požadavky či doplňkové služby|@@
 +
 +Souhlas s pravidly užívání:​ @@Souhlasím s Pravidly užívání služby virtualizační platformy?​@@
 +Interní čítač požadavků:​ @@PořadíŽádosti@@
 +---------------------------------------------
 +-paramDatacenter @@Pro běh virtuálního serveru preferuji datacentrum@@ -paramVarianta "​@@Varianta serveru@@"​ -myVMName @@Hostname@@ -myCPU @@Počet CPU|0@@ -myRAM @@Velikost RAM [GB]|0@@ -myHDD @@Velikost disku [GB]|0@@ -SourceVM "​@@Operační systém@@"​ -paramCategory @@Klasifikace hostované služby@@ -HAtag @@Klasifikace dostupnosti@@ -DRtag @@Disaster recovery@@ -myVlastnik @@Oddělení provozující virtuální server@@ -mySSHkey "@@SSH klíč|@@@@SSH klíč |@@@@SSH klíč ​ |@@@@SSH klíč ​  ​|@@@@SSH klíč ​   |@@@@SSH klíč ​    ​|@@@@SSH klíč ​     |@@@@SSH klíč ​      ​|@@@@SSH klíč ​       |@@@@SSH klíč ​        ​|@@"​ -myNotes "​@@Stručný popis služby hostované na serveru@@."​ -myAdmin -myRTid
 +---------------------------------------------
 +TXT Template
 +
 +</​code>​
Poslední úprava: 26.06.2020 16:18