cs:statistiky:2016

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:statistiky:2016 [01.04.2017 11:43]
stibor@cesnet.cz
cs:statistiky:2016 [01.04.2017 11:53] (aktuální)
stibor@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
- ====== ​Počet virtuálních serverů (2016 - 2017) ======+====== ​Statistika využití virtualizační platformy CESNET v roce 2016 ======
  
-<c3> + 
-data: { +{{:cs:pocetvm_2016.png?​nolink&​700 | Počet běžících virtuálních stroju v roce 2016}}
-  x '​x',​ +
-  columns+
-    ['​x',​ '​duben',​ '​květen',​ 'červen',​ '​červenec',​ '​srpen',​ '​září',​ '​říjen',​ '​listopad',​ '​prosinec',​ '​leden',​ '​únor',​ '​březen'​ ], +
-    ['​celkem VM', null, null, null, null, null, null, null, null, null, 204, 204, 210 ], +
-    ['běžící VM', 125, 130, 138, 138, 145, 159, 162, 165, 168, 164, 166, 166 ], +
-  ], +
-  type: '​bar',​ +
-  labels: true, +
-  colors: { +
-    '​celkem VM': '#​b0b0b0',​ +
-    '​běžící VM': '#​0060f0' ​            +
-  ​}+
-  types: { +
-    '​celkem VM': '​scatter',​ +
-  }, +
-  regions: { +
-    //'​celkem VM': [{'​style':'​dashed'​}] // currently '​dashed'​ style only +
-  ​},+
   ​   ​
-}, +{{:cs:prirazenezdroje_2016.png?​nolink&​700 | Zdroje přiřazené virtuálním ​serverum v roce 2016}}
- +
-point: ​{ +
-  show: true, +
-  r: 6, +
-}, +
- +
-grid: { +
-  x+
-    lines+
-      {value: 8.5, text: '​2017',​ position: '​start'​} +
-    ] +
-  } +
-}, +
-axis: { +
-  x: { +
-    type: '​category', ​   +
-    label: '​měsíc', ​              +
-    tick: {                 +
-      multiline: false +
-    }, +
-    padding: { +
-      left: 0, +
-      right: 0, +
-    }, +
-  }, +
-  y: { +
-    label: '​Počet VM', +
-    //default: [100, 200], +
-    //max: 400, +
-    //min: 10, +
-    //padding: {top: 10, bottom: -100}, +
-    // Range includes padding, set 0 if no padding needed +
-    // padding: {top:100, bottom:​100} +
-  },             +
-+
-</​c3>​ +
- +
----- +
-====== Přiřazené ​zdroje běžícím ​virtuálním ​serverům (2016 - 2017) ====== +
- +
-<​c3>​ +
-data: { +
-  x : '​x',​ +
-  columns: [ +
-    ['​x',​ '​duben',​ '​květen',​ '​červen',​ '​červenec',​ '​srpen',​ '​září',​ '​říjen',​ '​listopad',​ '​prosinec',​ '​leden',​ '​únor',​ '​březen'​ ], +
-    ['​přiřazeno RAM [GB]', 478, 492, 552, 538, 579, 648, 656, 656, 662, 636, 641, 682 ], +
-    ['​přiřazeno vCPU', 284, 291, 322, 306, 334, 363, 372, 373, 378, 337, 339, 363 ] +
-  ], +
-  types: { +
-    '​přiřazeno RAM [GB]': '​area',​ +
-    '​přiřazeno vCPU': '​area'​ +
-  }, +
-  colors: { +
-    '​přiřazeno RAM [GB]': '#​c00000',​ +
-    '​přiřazeno vCPU': '#​00f000' ​            +
-  }, +
-}, +
-grid: { +
-  x: { +
-    lines: [ +
-      {value: 8.5, text: '​2017',​ position: '​start'​} +
-    ] +
-  } +
-}, +
-axis: { +
-  x: { +
-    type: '​category',​ +
-    label: '​měsíc',​  +
-    //min: 0.5, +
-    tick: {  +
-      //rotate: -45,                +
-      multiline: false, +
-      //height: 30 +
-    },   +
-    //height: 130           +
-  }, +
-+
- +
-</​c3>​ +
- +
- +
----- +
- +
-====== Rozložení virtuálních serverů ====== +
- +
-<​c3>​ +
-data: { +
-  columns: [ +
-    ['​Produkční',​ 97], +
-    ['​Testovací',​ 60], +
-    ['​Servisní',​ 9], +
-  ], +
-  type : '​pie',​ +
-+
-</​c3>​ +
- +
- +
----- +
- +
-====== Využití virtualizační platformy ====== +
-Berte s rezervou :-) odpovídá dlouhodobému průměru. +
- +
-{{:​cs:​statistiky:​cpu.jpg?​nolink&​150 |}}  +
-{{ :​cs:​statistiky:​hdd.png?​nolink&​150|}}  +
-{{ :​cs:​statistiky:​ram.jpg?​nolink&​150 |}}  +
- +
-----+
  
-<c3 width=20% align=left>​ +{{:cs:rozlozenivm_2016.png?​nolink&​600 | Zastoupení testovacích a produkčních serverů}}
-data: { +
-  columns: [ +
-    ['​CPU',​ 4.5] +
-  ], +
-  type: '​gauge',​ +
-}, +
-padding: ​top0, right10, bottom: 0, left: 0 }, +
-gauge: { +
-  label: { +
-    show: true // to turn off the min/max labels. +
-  }, +
-  //min: 0, // 0 is default, //can handle negative min e.g. vacuum / voltage / current flow / rate of change +
-  //max: 100, // 100 is default +
-  //units: ' %', +
-  //width: 39 // for adjusting arc thickness +
-}, +
-color: { +
-  pattern: [ '#​60B044',​ '#​F6C600',​ '#​F97600',​ '#​FF0000'​],​ // the three color levels for the percentage values. +
-  threshold: { +
-    //unit: '​value',​ // percentage is default +
-    //max: 200, // 100 is default +
-    values: [30, 60, 90, 100] +
-  ​} +
-} +
-</c3>+
  
-<c3 width=20% align=right>​ 
-data: { 
-  columns: [ 
-    ['​Disk',​ 42] 
-  ], 
-  type: '​gauge',​ 
-}, 
-padding: { top: 0, right: 0, bottom: 0, left: 10 }, 
-gauge: { 
-  label: { 
-    show: true // to turn off the min/max labels. 
-  }, 
-}, 
-color: { 
-  pattern: [ '#​60B044',​ '#​F6C600',​ '#​F97600',​ '#​FF0000'​],​ // the three color levels for the percentage values. 
-  threshold: { 
-    values: [30, 60, 90, 100] 
-  } 
-} 
-</c3> 
  
-<c3 width=20% align=center>​ 
-data: { 
-  columns: [ 
-    ['​RAM',​ 44.4] 
-  ], 
-  type: '​gauge',​ 
-}, 
-padding: { top: 0, right: 10, bottom: 0, left: 10 }, 
-gauge: { 
-  title: '​Title',​ 
-  label: { 
-    show: true // to turn off the min/max labels. 
-  }, 
-}, 
-color: { 
-  pattern: [ '#​60B044',​ '#​F6C600',​ '#​F97600',​ '#​FF0000'​],​ // the three color levels for the percentage values. 
-  threshold: { 
-    values: [30, 60, 90, 100] 
-  } 
-} 
-</c3> 
  
 +===== Využití virtualizační platformy podle vlastníků =====
  
 +{{:​cs:​pocetvmoddeleni_2016.png?​direct&​600 | Počet virtuálních serverů jednotlivých oddělení}}
 +{{:​cs:​prirazenezdrojeoddeleni_2016.png?​direct&​800 | Zdroje přiřazené jednotlivým oddělením}}
Poslední úprava: 01.04.2017 11:53