cs:doporuceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:doporuceni [11.01.2016 10:25]
proteo@cesnet.cz
cs:doporuceni [08.04.2016 15:47]
stibor@cesnet.cz
Řádek 6: Řádek 6:
   - Denně provádějte kontrolu na aktuálnost OS a použitého SW vybavení.   - Denně provádějte kontrolu na aktuálnost OS a použitého SW vybavení.
   - V případě zřizování vlastních uživatelských účtů v rámci virtuálního serveru či jeho služeb preferujte autentizaci certifikátem a SSH klíčem před heslem. ​   - V případě zřizování vlastních uživatelských účtů v rámci virtuálního serveru či jeho služeb preferujte autentizaci certifikátem a SSH klíčem před heslem. ​
-  - Používejte silná hesla, tzn. hesla o délce alespoň 12 znaků a za použití kombinace malých/​velkých písmen, alfanumerických a speciálních znaků apod. Hesla držte v tajnosti a při kompromitaci ​jej neprodleně změňte! ​+  - Používejte silná hesla, tzn. hesla o délce alespoň 12 znaků a za použití kombinace malých/​velkých písmen, alfanumerických a speciálních znaků apod. Hesla držte v tajnosti a při kompromitaci ​je neprodleně změňte! ​
   - Přístup k virtuálnímu serveru a ke službám zabezpečte pomocí firewallu. Zejména u služeb sloužících k managementu serveru doporučujeme omezit povolený rozsah přístupu pouze na konkrétní sítě.   - Přístup k virtuálnímu serveru a ke službám zabezpečte pomocí firewallu. Zejména u služeb sloužících k managementu serveru doporučujeme omezit povolený rozsah přístupu pouze na konkrétní sítě.
   - Na virtuálním serveru provozujte jen služby nezbytné pro provoz. Testovací, vývojové a nepotřebné služby vždy vypínejte, abyste předešli možnému zneužití.   - Na virtuálním serveru provozujte jen služby nezbytné pro provoz. Testovací, vývojové a nepotřebné služby vždy vypínejte, abyste předešli možnému zneužití.
Poslední úprava: 08.04.2016 15:47